Luật Dân Sự

Công ty Luật TNHH ANP tư vấn các quy định pháp luật chung thuộc lĩnh vực dân sự, cụ thể như: Các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

  1. Tư vấn, đại diện cho đương sự giải quyết các tranh chấp dân sự sau:

–  Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

–  Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

–  Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

–  Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

–  Tranh chấp về thừa kế tài sản.

–  Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

– Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

–  Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

–  Tranh chấp đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng.

–  Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí.

–  Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

–  Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án.

–  Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá.

  1. Tư vấn, thực hiện giải quyết các vụ việc dân sự sau:

– Yêu cầu Tòa án tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

– Yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó.

– Yêu cầu Tòa án tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

– Yêu cầu Tòa án tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết.

– Yêu cầu Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

– Yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

– Yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án.

– Yêu cầu Tòa án công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam.

– Yêu cầu Tòa án xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác.

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ.

Công ty Luật ANP

Địa chỉ: Phòng 903, Toà N07, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:  0912 772 008

 

Call: 0912 772 008