Ly thân chồng 4 năm, mua nhà riêng có được sở hữu một mình?

Vợ chồng tôi ly thân 4 năm, chỉ vì không muốn con cái thấy cảnh ly hôn. Chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng tiền ai nấy tiêu và thậm chí mỗi người đều có tình yêu riêng.

Vợ chồng tôi ly thân 4 năm, chỉ vì không muốn con cái thấy cảnh ly hôn. Chúng tôi vẫn sống chung một nhà nhưng tiền ai nấy tiêu và thậm chí mỗi người đều có tình yêu riêng. Giờ đây tôi có một khoản muốn mua nhà riêng. Vậy nếu tôi mua nhà, sau này ly hôn thì đây có phải tài sản chung hay là tài sản riêng mình tôi.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không thừa nhận chế định ly thân nên vợ chồng bạn vẫn được coi là vợ chồng hợp pháp, vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân nên vẫn phải tuân thủ quy định về chế độ tài sản của vợ chồng. Về tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng thì Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Ly thân chồng 4 năm, mua nhà riêng có được sở hữu một mình?
Một mình vợ hoặc chồng dùng tiền riêng mua nhà khi ly thân thì về nguyên tắc vẫn là tài sản chung

 Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Tài sản riêng của vợ, chồng

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

 Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Đối chiếu với những điều luật của Luật Hôn nhân và gia đình nêu trên, nếu bạn mua nhà thì căn nhà đó vẫn được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Vì vậy bạn cần chứng minh đó là tài sản riêng theo thủ tục chồng bạn viết giấy cam kết và chứng thực tại UBND phường hoặc cơ quan công chứng. Khi làm chủ quyền thì bạn nộp kèm văn bản cam kết kia để cơ quan nhà nước cấp giấy chủ quyền chỉ có tên bạn. Lúc đó bạn có thể toàn quyền sử dụng, quản lý, định đoạt căn nhà mà bạn mua.

Nếu chồng bạn không đồng ý việc viết giấy cam kết rồi sau đó có tranh chấp phải đưa ra tòa án giải quyết thì bạn buộc phải đưa ra những căn cứ chứng minh căn nhà mua bằng tiền riêng của chính mình (Ví dụ: những khoản vay đứng tên bạn với bên thứ 3; cha mẹ, người thân cho tiền riêng bạn; hợp đồng mua bán nhà; trong thời gian ly thân ngoài những khoản tiền chu cấp cho con chung thì không có đóng góp chung tài sản giữa hai vợ chồng…).

Để tránh sau này xảy ra những tranh chấp không đáng có, gây phức tạp, bạn nên trao đổi cùng với chồng về việc viết giấy cam kết thỏa thuận.


Tại thời điểm tìm hiểu có thể văn bản áp dụng đã hết hiệu lực hoặc sửa đổi bổ sung, bạn tham khảo thêm quy định liên quan hoặc Gọi: 0912 772 008 để được luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình nhanh chóng, chính xác nhất.

Ngoài dịch vụ tư vấn trên theo quy định của pháp luật, Luật ANP còn tư vấn các lĩnh vực khác như: Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài, tranh chấp va chạm giao thông, Tư vấn thừa kếTư vấn thủ tục lập di chúc,  tư vấn đất đai ,  tranh chấp hợp đồng lao động, Tư vấn thừa kế đất đai có tài sản gắn liền trên đất.