LẠI VĂN DOÃN

LẠI VĂN DOÃN

LẠI VĂN DOÃN
Luật sư

Luật sư Doãn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp, tranh tụng, bào chữa các vụ án kinh tế, hình sự, dân sự

G