Hỏi đáp hôn nhân gia đình

Chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có trái pháp luật không?

Chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có trái pháp luật không?

Nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng từ trước 03/01/1987 thì được pháp luật thừa nhận là vợ chồng hợp pháp theo khoản 1 Th...

Xem tiếp
Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi

"Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, c...

Xem tiếp
Ông đã từng theo lính Ngụy có được kết hôn với người trong ngành công an không?

Ông đã từng theo lính Ngụy có được kết hôn với người trong ngành công an không?

Do tính chất đặc thù mà khi kết hôn với người thuộc lực lượng công an nhân dân cần tuân thủ những điều kiện riêng được quy đị...

Xem tiếp
Có được đổi họ cho con sau khi ly hôn không?

Có được đổi họ cho con sau khi ly hôn không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận...

Xem tiếp
Chứng minh điều kiện nuôi con cần có những gì?

Chứng minh điều kiện nuôi con cần có những gì?

Để quyết định người có quyền trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn, Tòa án sẽ xem xét ưu tiên người nào đáp ứng đủ các điều...

Xem tiếp
Hành vi bạo lực gia đình xử lý như thế nào?

Hành vi bạo lực gia đình xử lý như thế nào?

Công ty Luật TNHH ANP có kinh nghiệm tư vấn trong các vụ việc về bạo lực gia đình, sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý bảo...

Xem tiếp
Hôn nhân đồng tính có được pháp luật Việt Nam công nhận?

Hôn nhân đồng tính có được pháp luật Việt Nam công nhận?

Tại Luật Hôn nhân Gia đình 2014 đã bãi bỏ quy định này , tuy nhiên cũng không thừa nhận việc kết hôn đồng giới do vẫn đa...

Xem tiếp
    G