Luật dân sự

Thủ tục ủy quyền cho người khác mua bán nhà đất

Thủ tục ủy quyền cho người khác mua bán nhà đất

Trường hợp các bên trong quan hệ chuyển nhượng không thể trực tiếp giao kết và thực hiện hợp đồng thì họ hoàn toàn có thể ủy...

Xem tiếp
Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Các vụ án dân sự thường xuyên mắc phải

Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Các vụ án dân sự thường xuyên mắc phải

Vi phạm pháp luật dân sự được hiểu là sự xâm phạm đến các mối quan hệ mà pháp luật dân sự bảo vệ, gồm: quan hệ nhân thân, qua...

Xem tiếp
Thành phần giải quyết của vụ việc dân sự

Thành phần giải quyết của vụ việc dân sự

Việc dân sự là các bên không có tranh chấp với nhau tuy nhiên có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết. Từ đó, Tòa án xem xét để công...

Xem tiếp
Nguyên tắc cơ bản của luật dân sự

Nguyên tắc cơ bản của luật dân sự

Nguyên tắc dân sự là những định hướng chung nhất để các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình dung được cách thức vận...

Xem tiếp
Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án Hành chính

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện vụ án Hành chính

Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật...

Xem tiếp
Hướng dẫn khởi kiện vụ án dân sự

Hướng dẫn khởi kiện vụ án dân sự

Khởi kiện dân sự là một trong những thủ tục thường xảy ra trong các vụ trannh chấp dân sự phổ biến hiện nay. Có rất nhiều vấn...

Xem tiếp
Tranh chấp vụ án dân sự là gì? Phương thức giải quyết vụ án dân sự ?

Tranh chấp vụ án dân sự là gì? Phương thức giải quyết vụ án dân sự ?

Phương thức giải quyết các vụ án dân sự được đặt ra nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh khi xảy ra các tranh chấp dân sự. Vi...

Xem tiếp
Hành vi đánh người gây thương tích xử phạt như thế nào?

Hành vi đánh người gây thương tích xử phạt như thế nào?

Tùy thuộc và tính chất, mức độ vi phạm mà người có hành vi đánh người gây thương tích có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị tr...

Xem tiếp
Tư vấn luật dân sự

Tư vấn luật dân sự

Công ty luật ANP cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự bao gồm: tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, tranh chấp hợp đồng...

Xem tiếp
    G