Tranh chấp đất đai

Thẩm quyền và trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Thẩm quyền và trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là một tranh chấp vô cùng phổ biến và luôn tồn tại sự mâu thuẫn gay gắt giữa các bên. Vì vậy nhiều người t...

Xem tiếp
Trình tự, quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Trong một vụ việc tranh chấp đất đai, có rất nhiều thủ tục pháp lý liên quan để xét xử tranh chấp chưa kể quy trình khiếu nại...

Xem tiếp
Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai do không có di chúc

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai do không có di chúc

Liên hệ luật sư chuyên môn tư vấn lĩnh vực tranh chấp đất đai và tranh chấp thừa kế về đất đai tại công ty Luật ANP của chúng...

Xem tiếp
Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng đất

Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển nhượng đất

Giao dịch chuyển nhượng nhà, đất sẽ làm phát sinh trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ với bên mua và bên b...

Xem tiếp
Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất

Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất

Khi thực hiện giao dịch liên quan tới quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề gì? Quy định pháp luật như thế nào? Luật sư tư...

Xem tiếp
Tranh chấp đất đai do di sản thừa kế và quy trình giải quyết

Tranh chấp đất đai do di sản thừa kế và quy trình giải quyết

Tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất thì các bên có thể tự mình quyết định có hòa giải hay không và cơ quan có thẩm...

Xem tiếp
Đất tranh chấp có được cấp phép xây dựng hay không?

Đất tranh chấp có được cấp phép xây dựng hay không?

"Đất đang có tranh chấp" cũng có thể hiểu là đất tranh chấp giữa hai cá nhân chưa xác định được ai là người sử dụng đất hợp p...

Xem tiếp
Tranh chấp về quyền sử dụng đất và quy trình giải quyết

Tranh chấp về quyền sử dụng đất và quy trình giải quyết

Tranh chấp về quyền sử dụng đất là một trong những tranh chấp phổ biến và đa dạng: tranh chấp ai có quyền sử dụng đất, tranh...

Xem tiếp
Các trường hợp tranh chấp đất đai

Các trường hợp tranh chấp đất đai

Về trình tự thủ tục khi thực hiện khiếu nại, khởi kiện, bạn đọc có thể xem thêm tại website của công ty Luật ANP. Trên đây là...

Xem tiếp
Thủ tục khiếu nại tranh chấp đất đai

Thủ tục khiếu nại tranh chấp đất đai

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi có tranh chấp về đất đai, các bên xảy ra tranh chấp bắt buộc phải thực hiện hòa giải c...

Xem tiếp
Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai được hiểu là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất...

Xem tiếp
    G