Hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Những cơn “sốt đất” cục bộ từ năm 2021 không những không hạ nhiệt mà thậm chí còn kéo dài và tiếp tục tiếp diễn ở nhiều địa phương. Giá đất đẩy lên chóng mặt khiến nhiều người mong muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư để kinh doanh kiếm lời. Bài viết này của Công ty Luật TNHH ANP đem đến thông tin cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.

1. Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

   - Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   - Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật đất đai hiện hành không quy định cụ thể điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất mà giao quyền định đoạt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất được phê duyệt thì người sử dụng đất có thể chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Cơ quan có quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 59 Luật đất đai 2013 như sau:

  - UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

  - UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

3. Trình tự, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

 - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

 - Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục là:

  - Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức;

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Cán bộ thụ lý tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất), nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP.

Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nơi đã nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất), đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời hạn này không quá 25 ngày.

Trên đây là thông tin hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Quý khách hàng cần sự tư vấn cụ thể hoặc có nhu cầu hướng dẫn hồ sơ thủ tục hãy liên hệ với Công ty Luật ANP để được các luật sư, chuyên gia trong ngành hỗ trợ - Hotline 24/7: 0912 772 008

 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G