Người dưới 18 tuổi có được kí hợp đồng thế chấp tài sản?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người dưới 18 tuổi được xác định là người chưa thành niên. Tùy vào từng độ tuổi, năng lực hành vi dân sự của đối tượng này sẽ có sự khác biệt. Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 tách đối tượng này thành các nhóm như sau:

– Người dưới 6 tuổi: Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

– Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi: Khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Việc ký hợp đồng thế chấp tài sản ở đây được hiểu là xác lập và thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người dưới 18 tuổi. Tài sản trong giao dịch thế chấp có thể là bất động sản hoặc động sản.

Đối với trường hợp người ký hợp đồng thế chấp là người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, họ có quyền tự mình xác lập và giao kết hợp đồng nếu tài sản thế chấp là động sản không cần phải đăng ký. Nếu tài sản thế chấp là bất động sản hoặc động sản phải đăng ký (xe máy, oto,…) thì việc giao kết hợp đồng phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Đối với trường hợp người ký hợp đồng thế chấp là người từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi, chỉ khi có sự chấp thuật từ người đại diện, họ mới được xác lập, thực hiện Hợp đồng thế chấp tài sản, không phân biệt tài sản thế chấp là động sản hay bất động sản.

Với người dưới 6 tuổi, đương nhiên người đại diện của họ sẽ chịu trách nhiệm xác lập và thực hiện nếu phát sinh giao dịch thế chấp tài sản.

Nếu khách hàng có mắc pháp lý về dân sự, vui lòng liên hệ luật sư của chúng tôi: 0912 772 008.

 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G