Giấy kết hôn bị rách, bị mất có được xin cấp lại không?

Luật hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn không còn quy định về việc cấp lại bản chính các giấy tờ hộ tịch. Vì vậy khi giấy tờ hộ tịch, ví dụ như giấy chứng nhận kết hôn bị rách, mất thì tùy từng trường hợp người dân có thể lựa chọn thực hiện thủ tục xin cấp bản sao trích lục Giấy chứng nhận kết hôn hoặc đăng ký lại kết hôn. Cụ thể như sau:

1. Xin trích lục kết hôn:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Đơn giản hơn có thể hiểu đây là bản sao của các giấy tờ hộ tịch, có giá trị tương đương như bản gốc.

Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm có cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin cấp trích lục hộ tịch rất đơn giản, chỉ cần Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu. Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thì nộp thêm Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu xét thấy hồ sơ đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

2. Đăng ký lại kết hôn:

Không phải trường hợp nào cũng có thể đăng ký lại kết hôn, để thực hiện thủ tục này, người yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

- Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất;

- Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

- Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thẩm quyền xử lý thủ tục đăng ký lại kết hôn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn bao gồm:

- Tờ khai theo mẫu quy định;

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

=> Như vậy, Giấy chứng nhận kết hôn bị rách, hư hỏng, thất lạc thì sẽ không xin cấp lại được. Tuy nhiên, một trong hai bên vợ hoặc chồng có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp trích lục hộ tịch hoặc thực hiện đăng ký lại kết hôn để được cấp Giấy chứng nhận kết hôn mới.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề pháp lý liên quan đến hộ tịch có thể liên hệ đến Công ty Luật TNHH ANP để nhận hỗ trợ từ các luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn.

SĐT: 0912 772 008 - 0912 660 002

Email: congtyluatanp.hcm@gmail.com

-----

=>>> Có thể bạn quan tâm: Ly hôn rồi có được tái hợp không? 

 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G