Di sản không có người thừa kế sẽ giải quyết như thế nào

 

Người chết có để lại một căn nhà tuy nhiên không để lại di chúc nhưng cũng không có vợ con, bố mẹ và anh em nội ngoại hai bên đều đã qua đời thì tài sản này sẽ được giải quyết như thế nào?

 

Điều 612 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Di sản bao gồm tài sản của người chết để lại phần tài sản của người chết để lại trong khối tài sản chung với người khác”.

Như vậy, di sản là tài sản thuộc sở hữu của những người thừa kế khi họ còn sống. Đây có thể là vật tiền giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Bất động sản được phân loại là bất động và có thể di chuyển được. Tài sản được thừa kế có thể bao gồm: đất đai; nhà ở công trình xây dựng gắn liền với đất; tài sản khác gắn liền với đất nhà công trình xây dựng; tài sản khác do pháp luật quy định.

Quyền sở hữu tài sản là một trong những quyền cơ bản của công dân được nhà nước bảo hộ. Điều 32 Hiến pháp 2013 quy định:

  ► Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

  ► Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.

Tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của người để lại thừa kế theo quy định của Hiến pháp đều là di sản. Di sản thừa kế bao gồm: Tài sản riêng của người chết; phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác; quyền về tài sản do người chết để lại.

Trên thực tế, có những trường hợp người chết để lại di sản thừa kế nhưng không có người được hưởng thừa kế không có ở trong quy định tại điều 613 Bộ luật dân sự 2015 

Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự hiện hành, người thừa kế là:

   – Cá nhân còn sống tại thời điểm mở thừa kế;

   – Cá nhân đã thành thai trước khi người để lại di sản chết và còn sống sau thời điểm mở thừa kế;

   – Phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế nếu không phải cá nhân hưởng thừa kế theo di chúc. 

Trong trường hợp người mất có để lại di chúc tuy nhiên vẫn không có người hưởng di sản theo di chúc gồm: 

   • Di chúc không hợp pháp; 

   • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; 

   • Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; 

   • Người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản; 

   • Trong di chúc, người để lại di sản không chỉ định người thừa kế …

Trường hợp vì một lý do nào đó khiến người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết sẽ chia theo pháp luật nhưng không có người thừa kế theo hàng thừa kế do chết không có quyền hưởng di sản tịch thu di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế…

Theo quy định nói trên, trường hợp tài sản không có người nhận thừa kế thì sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ về tài sản của người để lại di sản, số tài sản còn lại sẽ thuộc về Nhà nước áp dụng theo quy định tại điều 622 Bộ luật dân sự 2015.

 

 

 

 

Trên đây là quy định về việc xử lý di sản không có người thừa kế. Để biết thêm thông tin và tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0912 772 008. Ngược lại, nếu thuộc trường hợp được nhận thừa kế thì người đọc có thể theo dõi thủ tục tại bài viết dưới đây:

=> Thủ tục khai nhận di sản thừa kế

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G