Vợ/chồng xé giấy chứng nhận kết hôn có bị xử phạt không?

Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản như:

- Họ, chữ đệm và tên;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Dân tộc;

- Quốc tịch;

- Nơi cư trú;

- Thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

- Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ

- Xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Về bản chất, giấy chứng nhận kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch do đó hành vi xé giấy chứng nhận kết hôn một cách có chủ đích sẽ bị coi là hủy hoại giấy tờ hộ tịch.

Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 45 Nghị định 82/2020/NĐ-CP, người thực hiện hành vi “Hủy hoại giấy tờ hộ tịch” sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Có thể thấy Chính phủ đã xử lý mạnh tay hơn nhiều khi mức phạt cũ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định số 110/2013/Chính phủ chỉ là phạt tiền từ 3.000.000 – 5.000.000 triệu đồng.

Giấy chứng nhận kết hôn đã bị xé rách thì bị tịch thu. Nếu có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn thì một trong hai bên vợ chồng có thể thực hiện thủ tục xin cấp trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại kết hôn.

Về trình tự thực hiện thủ tục Quý vị có thể tham khảo nội dung “Giấy kết hôn rách có thể xin cấp lại không?” của Công ty Luật TNHH ANP.

=> Liên hệ luật sư tư vấn: 0912 772 008 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G