Căn cước công dân là gì? Thủ tục làm thẻ căn cước công dân gắn chíp

Căn cước công dân (CCCD) là một trong những loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam ghi nhận thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân theo quy định pháp luật.

Cụ thể thông tin trong thẻ CCCD của cá nhân bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi đăng ký khai sinh;

- Quê quán;

- Dân tộc;

- Tôn giáo;

- Quốc tịch;

- Tình trạng hôn nhân;

- Nơi thường trú;

- Nơi tạm trú;

- Tình trạng khai báo tạm vắng;

- Nơi ở hiện tại.

THỦ TỤC LÀM THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP

Thủ tục để đăng ký cấp thẻ, đổi, cấp lại thẻ CCCD rất đơn giản, công dân chỉ cần chuẩn bị Sổ hộ khẩu và CMND, CCCD cũ, trường hợp thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì mang theo Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác và thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp thẻ, đổi, cấp lại thẻ CCCD

Công dân có thể đến trực tiếp địa điểm làm thủ tục cấp CCCD hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ, đổi, cấp lại thẻ CCCD bao gồm: Cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan quản lý CCCD của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

Bước 2: Thu nhận thông tin công dân

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD, cán bộ thu nhận thông tin công dân bằng việc thực hiện các công việc cụ thể như sau:

– Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ.

+ Nếu thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin này để lập hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì công dân phải xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD;

+ Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

– Mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân

– Chụp ảnh chân dung của công dân: Ảnh chân dung của công dân phải là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

– Lấy dấu vân tay: Vân tay được thu thập theo thứ tự: Ngón cái phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải, ngón cái trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái, ngón út trái. Trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay thì phải mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.

Sau khi hoàn tất các công việc trên, cán bộ in Phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên; cán bộ thu nhận thông tin công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.

Bước 3: Trả kết quả

Công dân nộp lệ phí và nhận giấy hẹn trả thẻ CCCD. Người dân đi nhận CCCD tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc trả qua đường bưu điện (công dân tự trả phí).

 

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G