Di chúc có hiệu lực khi nào? Thời hạn của di chúc?

1. Điều kiện có hiệu lực của di chúc

"Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết". Tuy nhiên, để di chúc có hiệu lực phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Theo điều 630 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

2. Thời điểm phát sinh hiệu lực của di chúc

Căn cứ vào khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015: “Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế”. Mà theo Điều 611 Bộ luật Dân sự định nghĩa: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định căn cứ theo mốc thời gian như sau:

- Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

- Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;

- Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này.

Như vậy, một di chúc hợp pháp sẽ phát sinh hiệu lực tại thời điểm người để lại di chúc chết hoặc được tòa án tuyên bố đã chết.

3. Thời hạn của di chúc

Phân loại theo tiêu chí hình thức, di chúc được phân thành di chúc miệng và di chúc bằng văn bản.

- Đối với di chúc miệng, sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

- Đối với di chúc bằng văn bản, thời hạn của di chúc được xác định dựa trên thời hiệu thừa kế quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Trên đây là những tư vấn điều kiện, thời hạn có hiệu lực của di chúc thừa kế của luật sư chúng tôi, ngoài ra vấn đề thừa kế còn rất nhiều phạm trù và vấn đề chưa khai thác. Chúng tôi sẽ dần cung cấp những thông tin pháp lý hữu ích giúp khách hàng có được kiến thức về Luật thừa kế mới nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần sự tư vấn từ các chuyên gia, luật sư của chúng tôi quý khách có thể liên hệ tới số Hotline: 0912 772 008 để được hỗ trợ.

Công ty Luật TNHH ANP:

- VP Hà Nội: Tầng 5 Tòa N07, Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- VP Hồ Chí Minh: Tầng 1, Số 232 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Hotline: 0912 772 008

- Email: congtyluatanp.hcm@gmail.com

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G