Luật chia tài sản cho con cái

"Đối với cá nhân người để lại tài sản, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp đối với những tài sản của mình, cá nhân có quyền lập di chúc để thực hiện quyền định đoạt tài sản của bản thân. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết". (Theo Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015).

Điều 626 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ người lập di chúc có quyền sau đây:

- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Tại Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định rằng: con cái thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Chính vì vậy, quyền thừa kế tài sản của con cái là một quyền được pháp luật thừa nhận, tùy từng trường hợp mà có thể là thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

Ngoài ra, con chưa thành niên hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động được coi là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại Điều 644, và họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

1. Chia tài sản thừa kế cho con cái theo di chúc

Con cái có quyền nhận di sản hoặc từ chối nhận di sản thừa kế nếu sự từ chối quyền hưởng di sản của họ không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của họ đối với người khác.

2. Chia tài sản thừa kế cho con cái không theo di chúc (Chia tài sản thừa kế cho con cái theo pháp luật)

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp:

- Không có di chúc hoặc Di chúc không hợp pháp;

- Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

- Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Nguyên tắc chia thừa kế theo di chúc tại Khoản 2, 3 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Như vậy, con cái thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cha, mẹ mình và sẽ được hưởng phần di sản bằng với những người khác cũng ở trong hàng thừa kế thứ nhất.

3. Khi nào thì con cái của người để lại di sản không được quyền hưởng di sản?

Theo Điều 621, con cái của người để lại di sản không được quyền hưởng di sản nếu họ là:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, những người nêu trên vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Trên đây là các quy định pháp luật Việt Nam về chia tài sản cho con cái. Quý khách vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH ANP theo Số điện thoại 0912 772 008 để được giải đáp thắc mắc chi tiết hơn về vấn đề có liên quan, cũng như được luật sư tư vấn giải quyết thủ tục chia tài sản cho con cái theo di chúc hoặc không theo di chúc nhanh chóng, chính xác nhất.

Thông tin liên hệ công ty Luật TNHH ANP:

VP Hà Nội: Phòng 903 Tòa N07, Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: Phòng 1103 Tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

SĐT: 0912 772 008 - 0912 660 002

Email: congtyluatanp.hcm@gmail.com

    Chia sẻ:

Để lại thông tin tư vấn

G